Duyurular

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

10.09.2018

Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi (ESAD), uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. “Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanmaktadır. Söz konusu dergi; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat, işletme alanları ile strateji temalı alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir forum oluşturmak amacıyla bu alanlarda yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi Ocak 2019 sayısı için makale kabulüne devam edilmekte olup derginin son sayısına dergipark.gov.tr/esam linkinden ulaşabilmektedir.