Duyurular

Dış Paydaş Anketi

03.08.2018

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin stratejik planının katılımcı anlayışa uygun olarak hazırlanması ve stratejik planda istenilen başarıya ulaşılabilmesi için siz değerli paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan üniversitemiz 2020-2024 stratejik plan dış paydaş anketi http://dispaydas.nku.edu.tr/ adresinde 15 Eylül 2018 tarihine kadar erişime açık olacaktır.