Duyurular

Beden İşçisi Temizlik (ENGELLİ) Sürekli İşçi Kadrosu Kura Çekimi Sonuç Listesi

20.12.2019

Liste için aşağıdaki linke tıklayınız:

BEDEN İŞÇİSİ TEMİZLİK (ENGELLİ) KADIKÖY 18. NOTERİ TARAFINDAN 19.12.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KURA ÇEKİMİ SONUÇ LİSTESİ

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Kadıköy 18. Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan engelli sürekli işçi adaylarının, belgelerini 23-24 Aralık 2019 Pazartesi ve Salı günlerinde saat 16.00’ya kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen  teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini 24 Aralık 2019 Salı günü saat 16.00’ya kadar teslim etmeyen engelli sürekli işçi adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir. Belge teslimi için ek süre verilmeyecektir.

İstenen Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi (Adayın kendi el yazısı ile yazılmış olmalıdır.)
  • Diploma Aslı ve Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • İkametgâh Belgesi
  • Adli sicil kayıt belgesi (12.12.2019 tarihinden sonra alınmış)
  • SGK Hizmet Dökümü (borkodlu e-devlet çıktısı)
  • 2 adet fotoğraf
  • Engelli sürekli işçi başvurusu yapacak adayın en az % 40 engelli (doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybı) olduğunu kanıtlayan yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış “Sağlık Kurulu Raporu”.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan engelli sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 25.12.2019 Çarşamba günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan engelli sürekli işçi adayları 26.12.2019 Perşembe günü saat 10.00’da Üniversitemiz Güney Kampüs Kış Bahçesinde alfabetik isim sıralamasıyla sözlü sınavına alınacaktır.

NOT: Evraklarını teslim etmeyen, evraklarını teslim edenlerden ise evrakları eksik veya yanlış beyan eden kişiler belirtilen tarihte mülakata girme ve daha sonra müracaat etme haklarını kaybedeceklerdir.