Duyurular

AİHM Hâkim Adayı Olabilmek İçin Başvuru Koşulları

17.10.2018

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev yapan hâkimler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 22 nci maddesi uyarınca, üye devletler tarafından sunulan üç aday arasından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince seçilmektedir.

AİHM'de görev yapmak üzere Türkiye adına seçilecek hâkimin belirlenmesi amacıyla 23 Ekim 2017 tarihinde verilen ilanla başlayan ve 20 Nisan 2018 tarihli ilan ile devam eden süreç neticesinde belirlenen üç kişilik listeden bir aday çekilmiştir. Bu kapsamda AKPM'ye sunulacak olan listenin tamamlanabilmesi için bir aday belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda AİHM Hâkim adayı olabilmek için başvuru koşullarına ilişkin hazırlanan AİHM Hakim Adayı Belirlenmesine İlişkin Genel Bilgiler ve Başvuru Şartları ekte  ( buraya tıklayınız ) sunulmuş olup başvuru süreci 24 Ekim tarihine kadar devam edecektir.

Konuyla ilgili duyuru için: https://goo.gl/6UFNw2