Duyurular

5. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Konferansı

10.10.2018

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi tarafından düzenlenen “5. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Konferansı” (5th International Conference of PhysicalEducationand Sports Science- 5th ICPESS 2018) 04-06 Aralık 2018 tarihleri arasında Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.  “Yerel ve Evrensel Bakış Açısıyla,Kuramdan Uygulamaya Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık Alanında Yeni Yönelimler”  temalı konferans kapsamında davetli konuşmacılar ve çalıştay sunumlar olacak ayrıca sözel bildiriler kabul edilecektir. Konferans ilgili önemli tarihler ve detaylı bilgiler konferans web sayfasında (https://icpess2018.nevsehir.edu.tr/) yer almaktadır.