Duyurular

4.Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu

03.04.2018

Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumları, "orman - tıbbı ve aromatik bitkiler - odun dışı ürünler" alanlarında kesişen konuları disiplinler arası yaklaşımla ele alan ve tarafları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan sempozyumlardır. Daha önceki sempozyumlar sırasıyla Trabzon (2006), Isparta (2011) ve Kahramanmaraş (2014)'ta başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen "4.Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu" 4-6 Ekim 2018 tarihlerinde Bursa-Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Bursa, odun dışı orman ürünleri sektöründe lider merkezlerden biridir. Sempozyumda "Odun Dışı Orman Ürünleri" ana teması kapsamında birçok konu ele alınacaktır. Sempozyuma bilim insanları, kamu kuruluşu temsilcileri, üreticiler, ilgili sanayiciler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı beklenmektedir. Sempozyumda odun dışı ürünler üzerine son dönemde yapılan araştırmaların paylaşılması beklenmektedir. Ayrıca tüm taraflarca odun dışı ürünlerle ilgili sorunlar ve son gelişmeler ele alınacaktır. Gerçekleştirilecek olan sempozyumun topluma, araştırmacılara, karar vericilere, sanayicilere ve diğer tüm paydaşlara yeni açılımlar sağlaması ve katkıda bulunması amaçlanmıştır. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgilere http://nonwood.btu.edu.tr/index.php web adresinden ulaşabilirsiniz