Duyurular

3. Balkan Çalışmaları Kongresi Başvuruları Başladı

23.02.2023

Balkan Studies Congress (Balkan Çalışmaları Kongresi) sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası bir kongredir. İlki 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Üsküp/Kuzey Makedonya’da, ikincisi 16-18 Eylül 2022 tarihlerinde Tiran Arnavutluk’ta gerçekleşen kongrenin üçüncüsü 01-03 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul/Türkiye’de düzenlenecektir.


Balkan Studies Congress (Balkan Çalışmaları Kongresi); genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkanı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini, bölge içi ve Türkiye ile akademik etkileşim ve hareketliliği artırmayı amaçlamaktadır. Batı Balkanlarda 1990 sonrası yaşanan savaşların etkisiyle yeni yeni toparlanmaya çalışan ve önünde birçok sorun alanı yer alan devlet ve toplumların nitelikli akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Her yıl bir üniversite ve şehre konuk olacak kongre, bu alanda çalışma yapan sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapacaktır. Balkanların özellikle Batı Balkanların ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü ve sonrasında Balkanlarla ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri hedefleyen kongremiz aynı zamanda bu bilim insanlarının etkileşim ve hareketliliğini de önemsemektedir.


Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta ve gönderilen özet ile tam metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kongrede yer alan sunumların bilim dünyasına kazandırılması için kongre sonunda seçilmiş bildiriler Balkan Studies Foundation tarafından yayınlanacaktır.


Kongreyi, Balkan Çalışmaları Vakfı’mız düzenlerken, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uluslararası Balkan Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İlmi Etüdler Derneği ve İNSAMER desteklemektedir.

Özet Gönderimi Son Tarih: 15 Mart 2023

Tam Metin Gönderimi Son Tarih: 31 Mayıs 2023

Kongre başvuru sistemi: bsc.congress.gen.tr

Önemli tarihler, hizmetler, yazım kuralları gibi detaylı bilgi için: congressbalkan.com