Duyurular

2019 Yılı Yemek Ücretleri Güncellenmiştir

31.01.2019

Akademik, İdari Personelimiz ve öğrencilerimize sunulan öğle yemeği asgari ücretleri, 15.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  Yemek ücretlerinin maliyetlerinde her yıl artış olmasına karşılık katkı paylarında artış yapılmamış olması yemek ücretlerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir.                           

     Bu nedenle yemek ücretleri  04.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.