Haberler

Tıp Fakültemize Onur Ödülü

14.04.2017

Tıp Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı’nda böbrek tümörlerinde MR görüntüleme üzerine yapılan bir bilimsel çalışma, 01-05 Mart 2017 tarihleri arasında Viyana, Avusturya'da gerçekleştirilen European Congress of Radiology 2017 (Avrupa Radyoloji Kongresi) yıllık kongresinde poster dalında onur ödülü ("Certificate of Merit Award") almaya hak kazandı. Yazarları arasında Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Asıf Yıldırım, Doç. Dr. Ali Yıkılmaz, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aslan, Yrd. Doç. Dr. Sıdıka Şeyma Özkanlı ile Dr. Ahmet Aktan, Dr. Ercan Ayaz ve Dr. Mine Aslan’ın bulunduğu “Impact of ROI placement on ADC values in differentiating between low and high grade clear cell renal carcinomas“ adlı çalışmayı, uzmanlık öğrencilerimizden Dr. Ercan Ayaz, European Society of Radiology (Avrupa Radyoloji Derneği) tarafından davetli ve sponsorlu olarak Viyana şehrinde sundu. Bu kongrede ayrıca uzmanlık öğrencilerimiz Dr. Muzaffer Ayaz, Dr. Emrah Duman ve Dr. Yıldız Gülseren, Avrupa Radyoloji Derneği'nin davetlisi olarak kendi çalışmalarını sözlü ve poster olarak sundular.  

Öğretim üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.