Haberler

Sosyopark Öğrencilerimizle Buluştu

27.10.2017

26 Ekim 2017 tarihinde öğrencilerimize Sosyopark birimimizin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla Güney Yerleşke Konferans Salonumuzda bir toplantı düzenlendi. Sosyopark desteğiyle gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerine katılmak isteyen gönüllü öğrencilerimizi bulmayı amaçlayan etkinliğe konuşmacı olarak YÖK Denetleme Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Sosyopark Müdürü Doç. Dr. Faruk Bal katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın da iştirak ettiği etkinlikte, Prof. Dr. Gülfettin Çelik, yakın tarihte dünyada ve ülkemizde gerçekleşen ekonomi ve üretim değişimlerinden bahisle en büyük ekonomileri ve en çok üreten ülkelerin durumunu ele aldı. Sonrasında 2050 yılına kadar ülkemize ait ekonomik projeksiyonlardan söz eden Prof. Dr. Çelik, toplumsal sistemin işlevlerinden bahsetti. Ülkeler için ekonomik büyümenin arka planına vurgu yapan Prof. Dr. Çelik, büyümenin sosyal ve bireysel sonuçlarının üzerinde durarak akademik dünyamızın toplumun sorunlarına çözüm bulmak konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Üniversitelerin toplumsal yaraları sarma işinde omurgayı oluşturduğunu, belediyelerin de sahip oldukları mali kaynaklardan dolayı işin pratiğini oluşturduğunun altını çizen hocamız, bu anlamda bir üniversite-belediye işbirliğine ihtiyaç olduğunu; sivil toplum kuruluşları ve merkezi idarenin de bu sürece destek vermesi gerektiğini söyledi. Bunun için de her problem alanına ilişkin birer STK oluşturulması gerekliliğini vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, konuşması sonrasında Prof. Dr. Gülfettin Çelik’e teşekkür ederek bir hediye takdim etti.

Sosyopark Müdürümüz Doç. Dr. Faruk Bal ise konuşmasında öğrencilerimize Sosyopark’ın güncel faaliyetlerini anlattı. Öncelikle “sosyal sorumluluk” kavramını açıklayan Doç. Dr. Bal, öncelikle Kızılay ile imzaladığımız ve şu an yürürlükte olan işbirliği protokolünün kapsamından bahsetti. Daha sonra da 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sosyopark desteğiyle öğrencilerimiz tarafından sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirileceği temel alanlar konusunda tek tek detaylı bilgi verdi. Gerek lisans gerekse yüksek lisans öğrencilerimizin tamamının katılabileceği ve gönüllü öğrenciler aranan mevcut sosyal sorumluluk projeleri ve sorumluları aşağıdaki gibidir. Öğrencilerimiz belirtilen sorumlu kişilere ulaşarak projelere katılabilecek. Bunlar dışında yeni projeler geliştirmek isteyen öğrencilerimiz de projelerini açıklayarak yine Sosyopark’tan destek alabilecekler.

Sosyopark’ın 2017-2018 Akademik Yılına Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri

  • Huzurevlerine öğrencilerimizle ziyaretler yapılmasının planlandığı “Huzurevindeki Değerlerimiz” projesinin sorumlu kontak kişisi İktisat Bölümü Arş. Gör. İbrahim Kuran.
  • İlköğretim öğrencileri ile öğrencilerimizin yakından ilgilenerek onlara çeşitli aktivitelerle rol modelliği yapmasını öngören sosyal sorumluluk projesinin sorumlusu yine İktisat Bölümü Arş. Gör. İbrahim Kuran.
  •  Öğrencilerimizin çeşitli semtlerde yaşayan Suriyeli çocuklara konuşma ve özellikle de okuma-yazma öğrenme konusunda destek vereceği projenin sorumlusu ise yine İktisat Bölümümüzden Arş. Gör. Fatih Kazancı.
  • Çeşitli semtlerimizde yaşayan ortaokul öğrencilerine yönelik ders ve sınavlara hazırlık desteği sunulmasını amaçlayan projeye katılmak için öğrencilerimiz İktisat Bölümünden Arş. Gör. Emre Özer ile iletişime geçebilir.
  • Lise öğrencilerinin (12. sınıf ve üstü) üniversite bölümleri ve özellikle de Üniversitemiz hakkında bilgilendirilerek yönlendirilmesini hedefleyen projenin sorumlu kişisi ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Abdullah Said Arı.