Haberler

Sosyal Hizmet Bölümünden Sempozyumlu Açılış

28.09.2017

Yeni eğitim öğretim dönemine 62 öğrencisiyle başlayan Sosyal Hizmet Bölümü, akademik sezon açılışını sempozyumla yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümümüzün, Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte organize ettiği “Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Sempozyumu”, 21 Eylül tarihinde Barbaros Point Hotel’de gerçekleştirildi.

Sosyal hizmetin yerelde uygulayıcısı olan kurumlarla, hizmet alanları ulusal sınırları aşan kuruluşları ve akademik bakış açılarını buluşturmayı, başarılı uygulamaları bir arada görmeyi, güncel sorunları tartışıp çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen program 3 oturumda tamamlandı.

İşaret dili tercümanının da hazır bulunduğu programda; tüm oturumlarda sunumlar ve konuşmalar, işaret dili tercümanı tarafından katılımcılara tercüme edildi.

Başarılı sosyal hizmet uygulamalarının tanıtıldığı ilk oturumda; Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile Pendik ve Bağcılar Belediyelerinin sosyal hizmet uygulamaları tanıtıldı.

Sosyal hizmette güncel sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı ikinci oturum, farklı üniversitelerden sosyal hizmet alanında araştırma yapan akademisyenlerin katılımıyla tamamlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Okanlı’nın başkanlığında gerçekleşen oturumda, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Yeler, “Sosyal Hizmet Eğitiminin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı tebliğinde, daha iyi bir sosyal hizmet eğitimi için sosyal hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşların işbirliğine açık olması gerektiğini vurguladı.

Üçüncü oturumda ise; AFAD, TİKA, Kızılay, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi, hizmet alanları ulusal sınırları aşan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla, sosyal hizmette uluslararası işbirliği imkanları tartışıldı.

Farklı üniversitelerden sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin ve farklı kurumlardan sosyal hizmet çalışanlarının yoğun ilgisine muhatap olan programda; sosyal hizmet sempozyumunun belirli aralıklarla ve daha kapsamlı konularla tekrar organize edilmesi temennileri dile getirildi.