Haberler

Somaliland’da İlk Kez Açılan Uzmanlık Eğitim Programında Üniversitemiz İmzası

01.10.2018

2017 yılının Aralık ayında, Somaliland’ın başkenti Hargeisa’da bulunan Hargeisa Üniversitesi ve Frantz Fanon Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde, ülkede başlatılmasına karar verilen ve ilk etapta çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kardiyoloji ve kadın hastalıkları ve doğum anabilim dallarında açılacak uzmanlık programının ilk ayağı gerçekleştirildi. Bu amaçla; üniversitemiz öğretim üyelerinden Rektör Yardımıcımız Prof. Dr. Fahri Ovalı, Prof. Dr. Orhan Alimoğlu ve Dr. Öğrt. Üyesi M. Adem Tatlısu’dan oluşan ekip 24 Eylül 2018 – 30 eylül 2018 tarihleri arasında Somaliland’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında  Hargeisa ve Frantz Fanon Üniversitelerinin rektörleri ile gerçekleştirilecek süreçler hakkında görüş alışverişi yapıldıktan sonra, halen ilgili kliniklerde çalışmakta olan ve asistan olmaya hak kazanan hekimlere yönelik ilk eğitim programları başlatıldı. Bir hafta boyunca teorik derslerin yanı sıra hasta başı pratik eğitimleri de yapılırken, kadın hastalıkları ve doğum eğitimi de Skype üzerinde canlı bağlantılar ile gerçekleştirildi.  Bu süre zarfında hastanelerin ve asistanların mevcut durumları değerlendirilip, öncelikler belirlendi. Üniversitemizden 6 ayda bir gidecek ekiplerin yerinde yapacağı eğitimlerin yanı sıra bazı teorik eğitimlerin uzaktan eğitim metoduyla yapılması, ayrıca her asistanın da yılda en az 2 ay süreyle üniversitemiz hastanesinde eğitim almasının kararlaştırıldığı ziyarette ayrıca yine uzaktan eğitim metoduyla makale saatleri, vaka tartışmaları ve 6 aylık periyodlarla asistan sınavlarının yapılması üzerinde anlaşıldı. Şimdilik toplam 25 asistanın yer aldığı programın 3 yıl sürmesi ve bu süre sonunda başarılı olanların uzmanlık diplomalarının verilmesi planlanıyor. Tüm Afrika kıtasına ve dünyaya örnek olabilecek böyle bir projenin üniversitemiz tarafından yürütülmesinin önemli olduğunu söyleyen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahri Ovalı projenin üniversitemizin geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekici bir gösterge olduğunu söyledi.

Somali’nin kuzeyinde bağımsız bir ülke olan Somaliland, dünyadaki az gelişmiş ülkelerin başında geliyor. Birleşmiş Milletler tarafından henüz tanınmayan ülkede kişi başına düşen milli gelir 300 dolar civarındayken, her dalda uzman doktor ihtiyacı bulunan yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkedeki toplam uzman doktor sayısı sadece 17.