Haberler

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizin Türk Mûsikîsi Bölümü Yetenek Sınavı Gerçekleşti

19.07.2017

İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Mûsikîsi Bölümü Yetenek Sınavı 12-14 Temmuz 2017 tarihleri itibariyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye bağlamında değerlendirildiğinde sınav birçok öncü niteliklere sahip bulunmaktadır. Sınava giren öğrenci adaylarının müzikal kabiliyetlerini ölçen soru grupları, bölüm hocalarının oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanıp dijital ortamda kayıt altına alınmıştır. Sorular numaralandırılarak yirmi adet kâğıtla simgelenmiş ve kapalı olan bu kâğıtlar sınava giren adaylar için eşit olasılıklar sağlamıştır. Dijital ortamın ve kayıt teknolojisinin sağladığı kazanımlarla öğrenci adayları adaletli bir duyum zemininde sınav vermişlerdir. Her aday eşit ses yüksekliklerinde ve konumda sorularla muhatap olmuştur.

Tek ses, iki ses ve üç ses işitme kabiliyetini ölçen sorular, Türk mûsikîsi icra ve duyum parametreleri göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir. Kanun çalgısı üzerinden duyurulan sesler, tampere sistemi göz ardı edilmemekle birlikte Türk mûsikîsinin dikey yönlü yapısı noktasında önem arz eden ses aralıklarını da gündemine alan bir anlayışla hazırlanmıştır. Böylelikle üçlü aralıklar söz konusu olduğunda Rast-Segâh ve Neva-Evç gibi aralıklar da duyum bakımından göz önünde bulundurulmuştur.

Türk mûsikîsinin yatay yönlü yapısını temsil eden ve güfte, usul olgularıyla birlikte bu mûsikînin esasını oluşturan nağme olgusu ise söz konusu sınavda belirleyici unsurların başında gelmiştir. Melodi işitme kabiliyetini ölçen sorular, ud çalgısından duyurulan nağmeler üzerinden Türk mûsikîsinin içinde barındırdığı çeşni ve makam hassasiyetlerinin algılanma seviyesini ölçmüştür. Bu itibarla öğrenci adaylarının; melodi hafızası dâhilinde Uşak, Segah, Hüzzam, Saba, Bestenigar, Evç gibi makam yapılarının ses aralıklarını duyma ve seslendirme kabiliyetleri değerlendirilmiştir.

Tartım işitme kabiliyetini ölçen sorular ise yine dijital yazılımlarla hazırlanmış, kişisel müdahale ve kanaatlere dayandırılmamıştır.

 Türk mûsikîsinin en nihai konumunda bulunan icra olgusu da Kâr, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Şarkı, Peşrev, Saz Semaisi, Sirto, Longa gibi belirli formlar dâhilinde tanımlanmış ve böylelikle öğrenci adayının bu alandaki birikimi, yapabilirliği, tercihi ve amaçları değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Bu yönleriyle İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü yetenek sınavı bilimsel, olgusal ve sanatsal-estetik parametreler tarafından şekillendirilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan sınav Türkiye’ye ait olan sevinçlerin, hüzünlerin kelimelerden âzâde bir şekilde dile getirildiği sesleri, aralıkları, perdeleri, nağmeleri, ritimleri önceleyen bir yapı arz etmektedir.