Haberler

Kudüs Paneli Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

22.12.2017

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği tarafından 20 Aralık Çarşamba günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonunda gerçekleştirilen Kudüs Paneli yoğun ilgi gördü.

Filistin ve Kudüs hakkında uzman panelistlerin konuşmaları Filistin’deki mevcut durumun tarihi kökeni ve günümüze kadar geçen süreçteki seyri, Filistin halkının maruz kaldığı zulümler ve Filistin için neler yapabiliriz ve yapılmalı başlıkları altında gerçekleştirildi. Moderatör Prof. Dr. Lütfullah Karaman, Ortadoğu ve bu bölgede yaşanan problemlerin Kudüs ve Aksa özelinde yapılacak incelemelerden yola çıkılarak anlaşılabileceğinin altını çizdi.

İNSAMER Genel Koordinatörü Dr. Ahmet Emin Dağ konuşmasında, Yahudilerin Filistinlilerin topraklarında haksız bir şekilde hak iddia etme çabalarının, 1920 ve 1930larda bölgenin İngiliz valisi tarafından Yahudilerin Filistin halkının topraklarına yerleştirilmeye çalışmaları ile başladığını belirtti. Bu süreçte sömürgecilik baskısından yeni yeni kurtulmaya çalışan diğer Müslüman ülkelerin gereken tepkiyi verebilecek gücünün olmadığının ve yeni sömürgecilik politikalarının Filistin özelinde uygulandığının altını çizdi. 1948’de gerçekleşenin bir Arap-İsrail savaşı değil Filistinli olan ve bazı Arap ülkelerinden gelen yaklaşık otuz bin gönüllünün İngilizler tarafından eğitilen doksan beş bin civarındaki askeri eğitim sahibi Yahudi çeteci ile mücadelesi olduğunu ifade etti. Benzeri bir yanılgının 1967 savaşı için de söz konusu olduğunun altı çizilerek bunun bir savaş değil İsrail’in yaptığı sınır ötesi bir operasyon olduğu ifade edildi. Ayrıca Dağ, Kudüs’ün Batı ve Doğu olarak sunî bir ayrıma tabi tutulması ve bu bölgelerin Yahudilerin iskân edilerek genişletilmesi ile Filistinlilerin Kudüs’te hep bir azınlık olarak var olageldiği izleniminin oluşturulmak istendiğine vurgu yaptı.

Filistin Eğitim Derneği Başkanı Muin Naim ise Yahudileri Filistin’e yerleştirme çabasının çok daha eski bir tarihe sahip olduğunu ve 1640’lardan başlayarak İngilizler ve diğer batılı güçler tarafından farklı dönemlerde Filistin’i bir Yahudi vatanı yapma girişimlerinin olduğunu söyledi. Kudüs özelinde bütün Filistin’de gerçekleştirilen Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi, vatanlarından uzaklaştırılması ile tarihi ve kültürel dokunun tahrip edilerek Yahudileştirilmesi çabalarını gerçek olaylardan çarpıcı örnekler vererek anlatan Naim, bu meselenin tartışılması esnasında kullanılan yaygın dilin ne gibi problemler içerdiğine dikkat çekti. Yerleşimci, İsrail, Filistin sorunu gibi kavramların olayın mahiyetini yanlış yansıttığının altını çizen Naim, gaspçı ve işgalci gibi terimlerin kullanılmasının haklı ve haksız ayrımının doğru yapılmasında mühim olduğunu belirtti. Naim, Yahudilerin eylemlerini masum göstermek için gayri hukuki yasal düzenlemeler ve propaganda yöntemlerine nasıl başvurduğunu, Filistinlerinin evlerinin haksız gerekçelerle yerle bir edilmesi, eğitim imkanlarının kısıtlanarak Filistinlilerin toplumsal gelişiminin engellenmesi, uyuşturucu maddelerin Filistinli gençlere ücretsiz bir şekilde dağıtılması, mülklerinden kısa bir süre bile ayrı kalsalar hemen el konularak bir daha Kudüs’e dönmelerine izin verilmemesi gibi çarpıcı örnekler üzerinden detaylı bir şekilde anlattı.

Panelistlerden ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Türkiye’de Kudüs davası için yapılan eylem ve çalışmaların çeşitli merhalelerinden bahsettikten sonra nasıl daha kurumsal çalışmalar yapılabilir sorusu üzerine eğildi. Hem STK’lar eliyle hem de diplomatik yollardan Kudüs ve Filistin için gösterilen çabaların üzerine daha fazlasını koyarak, kaybedilenler üzerinden ümitsizliğe kapılmadan mücadelenin devam ettirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Mücadele çeşitli merhalelerden geçerek ilerlerken emperyalist ve Siyonist güçlerin boş durmadığını, ayağa kalkmaya çalışan İslam Alemi karşısında var güçleri ile durmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Program katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.