Haberler

Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi

06.04.2017

29 Mart 2017 Çarşamba günü  Güney Yerleşkesi Konferans Salonunda Üniversitemiz kapsamındaki merkezlerimizden biri olan İSMAM (İstanbul Medeniyet Araştırmaları Merkezi) tarafından “Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” isimli konferans gerçekleştirildi. Koltukların yeterli olmaması sonucu öğrencilerimizin merdivenlere oturmak suretiyle yoğun ilgisi ile gerçekleşen programın hoşgeldiniz konuşmasını İSMAM Müdürümüz Prof. Dr. Hamza ATEŞ yaptı. Daha sonra Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN kürsüye çıkıp katılımcıları selamlayarak açılış konuşması yaptı. Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN konuşmasında “200 yıldan beri seçkinlerin siyaset ve toplum mühendisliği sonucu şekillenen siyasal ve idari yapımızın, son dönemde toplum ve milli irade odaklı yeni bir dönüşüm sürecinde olduğunu, bu bağlamda dengelerin yeniden kurulduğu dünyada, güçlü bir ivme ile sosyo-ekonomik olarak gelişen ülkemizin küresel denklemlerde belirleyici, aktif, dinamik ve asli aktörlerden biri olacağına” dair değerlendirmelerde bulundu.

Rektörümüzün açılış konuşmasından sonra konferansa geçildi. Moderatörlüğünü Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU’nun yaptığı konferansta ilk sözü alan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk ALKAN “Cumhuriyetimizin kurulmasından itibaren her türlü siyasi, idari, ekonomik vb. makro politikanın belirlenmesinde halk tarafından seçilmeyen, dolayısıyla hesap vermeyen, milli irade üzerinde ipotek uygulayan vesayetçi elitlerin etkisinin 2000’li yıllarla beraber kırıldığını, 1958 Fransa Anayasasını örnek alan 1982 Anayasasının parlamenter hükümet sisteminin doğasını bozduğunu ve hibrid otoriter bir sistem ürettiğini, bunun da ülkemizi kronik siyasal ve yönetim krizlerne ittiğini, 2007 Anayasa değişikliği ile beraber halkın yönetimde söz sahibi olmaya başlamasıyla vesayetçi anlayışın ciddi bir darbe aldığını, yeni Anayasa değişikliği paketinin bu süreçte Türkiye’nin önüne demokratikleşme, hukuk devleti ve ekonomik gelişmeye zemin hazırlayan yeni bir kulvar açacağını” belirtti.

Sonra söz alan gazeteci yazar Merve Şebnem ORUÇ “Avrupada Brexit ile başlayıp İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılma sürecine gelmesinden Hollanda, Avusturya, Fransa ve Almanya’da Türkiye karşıtı ve ‘ötekileştirme’ vurgulu gösterilere; Avrupa Adalet Divanı’nın dini sembollerin işe almada meşru bir gerekçe olması kararından Avrupa liderlerinin Papa ile beraber fotoğraf karesiyle verdikleri mesaja kadar uluslararası dengeler, denklemlerin ve sınırların yeniden kurulması sürecinde Türkiye’deki hükümet modeli değişikliği içeren Anayasa değişikliğinin siyasi istikrar, güçlü ve etkin yönetim ve ekonomik kalkınma ile söz konusu uluslararası arenada ‘tabi olan’ değil belirleyen ve yönlendiren güçlü ve etkin bir aktör olacağından” bahsetti. Ayrıca ORUÇ konuşmasında “16 Nisan 2017 referandumunun ‘oldu bittiye gelmesi’ tezinin gerçekçi olmadığını, Cumhurbaşkanı seçimi kriziyle Nisan 2007’de başlayan 10 yıllık bir geçmişinin olduğunu” vurguladı.

Son konuşmacı olarak söz alan Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat TÜMAY, 18 maddelik Anayasa değişikliği kanununu hukuki boyutları, özellikleri, içerikleriyle teker teker ele alarak analiz etti.

Konuşmaların sonunda dinleyicilerin ve öğrencilerimizin yoğun sorularına katılımcılar tarafından cevap verildi.

Konferans katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.