Haberler

“Afet Tıbbı” Kitabının Yayın Hakkını Aldık

26.07.2017

Afet tıbbının yeni bir alanı olan afet yönetimini en iyi seviyeye ulaştırmak için yenilikçi yaklaşımlar sunan “Koenig and Schultz's Afet Tıbbı: Geniş Kapsamlı ilkeler ve Uygulamalar” (Koenig and Schultz's Disaster Medicine: Comprehensive Principles and Practices) isimli kitabın bir bölümünü web sitemizde yayınlama hakkını aldık.

Afet tıbbı konusunda ana kaynak olan bu eserde temel konular tanımlanmış, terminoloji detaylandırılmış ve kitlesel krizlerde çalışan sağlık profesyonellerinin deneyim kazanması için gerekli alanlar ana hatlarıyla belirlenmiştir. Dünyanın dört bir yanından uzmanların katkılarıyla hazırlanan eserin izinli bölümlerinin Türkçe çevirilerini Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı ve Uzm. Dr. Mehmet Koçak tarafından yapıldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları kitabın tümünün Türkçe‘ye çevrilmesi için gerekli işlemleri başlatmıştır.

Büyük yıkımlara neden olan felaketlerin dünya üzerindeki riskleri birbirine bağlı ve kompleks yapıdaki toplumlar nedeniyle günümüzde daha da artmıştır. Afetlerde insan kayıplarının ve hasarların en aza indirgenmesi için bilgi ve beceri konusunda uzmanlaşma gereksinimi de daha önem kazanmıştır. “Koenig and Schultz's Afet Tıbbı: Geniş Kapsamlı ilkeler ve Uygulamalar” (Koenig and Schultz's Disaster Medicine: Comprehensive Principles and Practices) kitabı afet tıbbının yeni bir alanı olan afet yönetimini en iyi seviyeye ulaştırmak için yenilikçi yaklaşımlar sunmaktadır. Gelişmekte olan afet tıbbı uzmanlık alanının temelini oluşturan bilgilerin birçoğu yakın zamana kadar ya tanımlanmamış ya da farklı kaynaklarda dağınık olarak bulunmakta idi. Bu kitap bilimsel gözlemleri tutarlı ve kapsamlı bir şekilde sunmasının yanı sıra dünya çapında uzman katılımcıların kanıta dayalı tavsiyelerini de içeren ilk kaynak olma özelliğini taşımaktadır. Afet tıbbı konusunda ana kaynak olan bu eserde temel konular tanımlanmış, terminoloji detaylandırılmış ve kitlesel krizlerde çalışan sağlık profesyonellerinin deneyim kazanması için gerekli alanlar ana hatlarıyla belirlenmiştir. Kitap içerisinde ‘blast’ etkisi olan yaralanmalarda veya kimyasal, biyolojik ve radyoaktif ajanlara bağlı gelişen tıbbi durumlarda hızlı tanı ve tedavi için gerekli stratejiler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, acilde çalışan hekimler ve yardımcı sağlık personeli için afet hazırlığı ve afetlere cevap konusunda yeni yaklaşımlar; geniş çaplı afet durumlarını da kapsayacak şekilde etkilenen insanların hızlı teşhisi, erken tedavisi ve olay yeri yönetimi stratejilerini de içeren ve afetlere cevabın tüm yönleriyle ele alındığı fotoğraf ve diyagramlarla desteklenmiş bu kaynak kitap dünyanın dört bir yanından uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır.

Bu değerli kitabın “Büyük ölçekli kimyasal olaylara klinik bakış açısı” başlıklı 31 numaralı bölümünü yazarlardan Prof. Dr. Kristi L. Koenig’in büyük desteği ve Cambridge Üniversitesi Yayınlarının özel izni ile web sayfamız üzerinden yayınlama hakkını aldık. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları kitabın tümünün Türkçe‘ye çevrilmesi için gerekli işlemleri başlatmıştır.

Koenig and Schultz's Afet Tıbbı: Geniş Kapsamlı ilkeler ve Uygulamalar kitabının Türkçe çevirisi yapılan bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Koenig and Schultz's Afet Tıbbı: Geniş Kapsamlı ilkeler ve Uygulamalar kitabının çevirisi yapılan bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.