Duyurular

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YYÜ IIBF) Dergisi

02.11.2017

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan ve ilk sayısı Ocak 2016'da yayınlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık 2017 tarihli dördüncü sayısı için yazı çağrısı yapmaktadır. Uluslararası hakemli dergi statüsünde olan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YYÜ IIBF) Dergisi", iktisat, işletme, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri ve maliye alanları başta olmak üzere

sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanına giren özgün makaleleri yayımlamayı hedeflemektedir.

Dergi ve makale gönderimi için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.