Duyurular

YÖK Mesleki Eğitimde Kadın Sempozyumu

04.10.2017

Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları Birimi tarafından Kasım 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında "Mesleki Eğitimde Kadın" konulu bir sempozyum yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu sempozyumda bildiri sunmak isteyen akademisyenlerin aşağıda yer alan konu başlıklarını, başvuru şartlarını ve takvimi dikkate alarak en geç 20 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar 300-400 kelimelik bildiri özetlerini kadincalismalari@yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyum Kapsamında Ele Alınacak Temel Konu Başlıkları

• Sürdürülebilir Kalkınma, Bölgesel İhtiyaçlar ve Akıllı Şehirlerde Mesleki Eğitimin Rolü

• Mesleki Eğitimin Kadının Güçlendirilmesindeki Önemi

• Ulusal Büyüme, Mesleki Eğitim ve Kadın İstihdamı

• Kadınların Mesleki Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları

Başvuru Şartları

• Kabul edilecek bildirilen poster sunum şeklinde yapılması beklenmektedir.

• Gönderilecek özetlerde bildirinin amacı, konusu, teorik çerçevesi, varsa alan çalışması hakkında bilgi sunulmalıdır.

• Başvuru sırasında özetle birlikte yazarların kısa özgeçmişine de yer verilmelidir.

Önemli Tarihler

• Sempozyum bildiri özetleri son gönderim tarihi: 20 Ekim 2017

• Kabul edilen özetlerin yazarlara bildirilme tarihi: 27 Ekim 2017

• Sempozyum tarihi ve yeri: Kasım 2017 - YÖK (Net tarih bilahare bildirilecektir.)