Duyurular

Türk Mûsikîsi Bölümü Kesin Kayıt Bilgileri

09.08.2017

Kayıt Tarihi ve Saati : 14-15 Ağustos 2017 saat 09:00-16:00

Kayıt Yeri: İMÜ, Göztepe Yerleşke, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Adres: Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34000 Kadıköy/İstanbul, Türkiye

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.) 

2) 2017 YGS sonuç belgesi fotokopisi

3) Nüfus Cüzdan fotokopisi

4) Sabıka kaydı (e-devlet portalından temin edilebilir)

5) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) 

6) 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu.  (1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

7) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu

8) Doktor onaylı kan grubu kartı