Duyurular

TÜBİTAK ile ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Arasındaki İkili İşbirliği

09.08.2017

TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Amerikalı bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. 

Söz konusu çağrının amacı Çağrı, Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki araştırma ortaklıklarından doğan başvuruları teşvik ederek uygun bütçeli tanı ve tedavi teknolojilerinin gelişmesiyle düşük ve orta seviye kaynak gerektiren tıbbi ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Bu çağrı çerçevesinde hedeflenen kanser hastalığına yönelik tasarlanan teknolojiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, bunlar gibi olabilir:

 •          Terapi sonrası tekrarlamaların görüntülenmesi, tedaviye tepki ve iyileştirmenin gözlemlenmesi için çoklu araçların geliştirilmesi ve klinik öncesi araştırma modelleri,
 •          Klinik araştırma çabalarının desteklenmesi amacıyla dirençli hastalara yönelik çıktı raporlarının toplanmasını amaçlayan düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 •          Kanserin erken tespiti, teşhisi, prognozu (kıyas) ve tedavisinin spesifikliğini ve hassasiyetini geliştirmeye yönelik görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi,
 •          Risk ve hayatta kalma (survival) değerlendirmelerine yönelik teknolojiler,
 •          Hastaların biyoörneklerinin toplanmasına, stabilazyonuna/korunmasına, taşınmasına ve ardından teşhislerine dair düşük maliyetli teknolojiler,
 •          Immunohistokimyasal teşhislerin kalitesini, isabetliliğini, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini geliştirmek için düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 •          Minimal residual hastalıkların değerlendirilmesine yönelik düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 •          Non-invazif ve minimal invazif teşhise yönelik düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 •          Kanser tespiti ve tanısı için hasta başı testler (Point of care tests) ve ayırtaçların (reagent) geliştirilmesi,
 •          Tanıya ilişkin cihazlara yönelik ağ tabanlı ve mobil teknolojilerin geliştirilmesi-mHealth,
 •          Düşük kaynak gerektiren, düşük bütçeli tanı görüntüleme cihazları geliştirilmesi,
 •          İnvazif olmayan, veya minimal invazif görüntüleme, tespit ve tanı teknolojileri (örn. Düşük bütçeli görüntüleme, biosensörler ve mikroçip teknolojileri)
 •          Düşük bütçeli teşhis ve tahlil teçhizatının geliştirilmesi.

Söz konusu programa başvurular 07 Ağustos 2017 - 06 Ekim 2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.