Duyurular

Öğretim Üyesi Alım İlanı (30.04.2017 Tarihli)

02.05.2017

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör – Doçent –Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Drc.

Adet

Nitelik

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk göğüs hastalıkları yan dal uzmanı olmak, göğüs hastalıklarındaki immün yetmezlikler konusunda çalışmaları bulunmak

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

4

1

Çocuk endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak, ateroskleroz konusunda çalışmaları bulunmak

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Tıp doktoru ve tıpta uzmanlık yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

2

1

Gen polimorfizmleri ve akılcı ilaç kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Avrupa çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi yeterlik belgesi sahibi olmak; nöral tüp defektleri konusunda yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Otoimmün göz hastalıkları ve Behçet hastalığı konusunda yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

2

1

Türk üroloji yeterlik kurulu belgesi sahibi olmak; üriner sistem taş hastalığı konusunda yayınları olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Alanında doktora yapmış olmak; üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası sahibi olmak; invitro fertilizasyon sırasındaki hücrelerin moleküler incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Yardımcı Doçent

2

1

Tıp doktoru ve aile hekimi uzmanı olmak; asistan eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak.

Edebiyat

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Avrupa tarih yazıcılığı, Habsburg Osmanlı ilişkileri konularında yayınları olmak.

Eğitim Bilimleri

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

FeTeMM, matematik eğitiminde problem çözme ve öğretmen eğitimi konusunda çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

3

1

İngiliz dili eğitimi alanında doçent unvanını almış olmak. Dil öğretiminde teknoloji kullanımı, duyuşsal durumlar ve yazma becerileri konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi veya İngiliz Dilbilimi alanında doktora yapmış olmak. Üretimsel dilbilgisi, ikinci dil edinimi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yardımcı Doçent

5

1

Öz ve sosyal düzenlemeli öğrenme teorisi ile ilgili çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Mühendislik ve Doğa Bil.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Bilgisayarlı hesaplamalar konusunda bilimsel yayınlar yapmış olmak. Yazılım mühendisliği alanında ders verme tecrübesi olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

5

1

Biyomühendislik veya kimya mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; dinamik veri analizleri ve DNA hasarı konusunda yayınları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Profesör

1

1

Medeni Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak. Tüketici ve internet hukuku konularında çalışmaları olmak.

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

 • Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Yardımcı Doçent başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.

 • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre

  “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında dilekçe ve bir (1) adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Profesör ve Doçent başvuruları için Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne, Yardımcı Doçent başvuruları için ilgili Fakülte Sekreterliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.)

 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 • Profesör unvanı olanlar Doçent, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 • Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi ilgili birimlerden edinebilirler.

 • İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

  Başvuru adresi:
  Profesör ve Doçent Kadroları İçin :
  Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0 216 280 33 33

  Yardımcı Doçent Kadroları İçin :
  Tel: 0 216 280 28 01 (Tıp Fak.)
  Tel: 0 216 280 23 56 (Eğitim Bilimleri Fak.) Tel: 0 216 280 26 26 (Edebiyat Fak.)
  Tel: 0 216 280 32 03 (Müh. ve Doğa Bil.Fak.)

Tel: 0 216 280 24 02 (Hukuk Fak.)

İlan 30.04.2017 tarihli Sabah Gazetesi, 30.04.2007 tarihli ve 30053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, son başvuru tarihi 16.05.2017 tarihi mesai bitimidir. (Mesai saati 16:30’da bitmektedir.) 

Profesörlük Kadrosu Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Doçent Kadrosu Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.​

Yardımcı Doçent Kadrosu Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Ve Değerlendirme Formuna (Doçent Ve Profesörlük Kadroları İçin) buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Ve Değerlendirme Formuna (Yardımcı Doçent Kadrosu İçin) buradan ulaşabilirsiniz.

“Not: Bilim Jürisi Dosya Gönderim Ücreti:100 TL

Vakıfbank Altunizade Şubesi

IBAN:TR880001500158007298405913 nolu hesaba yatırılarak dekontunun başvuru dilekçesi ekine eklenmesi gerekmektedir.”