Duyurular

Karamanoglu Mehmetbey University Electronic Journal of Mathematical Studies

27.02.2018

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark platformunda “Karamanoglu Mehmetbey University Electronic Journal of Mathematical Studies (KMU EJMS )” adıyla bilimsel elektronik dergi çıkartmak için başvuru yapılmış ve Dergipark’ta açılmıştır.

Karamanoglu Mehmetbey University Electronic Journal of Mathematical Studies (KMU EJMS) isimli dergimiz 2018 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanacak olan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye makale kabul süreci başlatılmıştır.

KMU EJMS' nin ilk sayısı (Haziran 2018) Dergipark veri tabanı üzerinden yayınlanacak olup, değerli bilim insanları akademik çalışmalarını http://dergipark.gov.tr/kmumath adresinden gönderebileceklerdir.

Dergi için ilk yayınından itibaren bilimsel açıdan saygın dizinlere ve platformlara başvurular yapılacaktır. Dergide öncelikle “ Cebir, Cebirsel Geometri, Kategori Teori, Kompleks Analiz, Kontrol Teori, Optimizasyon, Diferensiyel Denklemler, Diferensiyel Geometri, Ayrık Matematik, Dinamik Sistemler, Fonksiyonel Analiz, Geometri, Matematiksel Mantık, Matematiksel Fizik, Sayılar Teorisi, Nümerik Analiz, Operatör Teori, Olasılık Teori, İstatistik, Reel Analiz, Topoloji” alanlarındaki bilimsel araştırma çalışmalarına yer verilecek olup dergimiz matematik bilimlerinin bütün alanlarından her türlü akademik araştırmaya dayalı çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir.