Duyurular

GCRF ‘Networking Grants’ Çağrısı

05.08.2017

Birleşik Krallık Küresel Zorluklar Araştırma Fonu (Global Challenges Research Fund – GCRF) ‘Networking Grants’ çağrısı açılmıştır. ‘Networking Grants’ çağrısı ile araştırmacıların disiplinler arası alanlarda ağ kurma faaliyetlerine destek verilmesi ve küresel zorluklara çözüm üretebilecek araştırma fikirlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olunması hedeflenmektedir.
Çağrıya Birleşik Krallıktan ortakları ile birlikte Türkiye’den de araştırmacılar başvurabileceklerdir. Başvurular British Academy, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society tarafından değerlendirilecek ve desteklenecektir.
Başvurular için belirlenen son tarih 6 Eylül 2017’dir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.