Duyurular

ERC 2018 Starting Grant ve Synergy Grant Çağrıları

08.08.2017

ERC-2018-Starting Grant (StG) çağrısı ve ERC-2018-Synergy Grant (SyG) çağrısı için başvurular açılmıştır.

ERC-2018-StG Çağrısı:

17 Ekim 2017 tarihinde kapanacak olan ERC-2018-StG çağrısı kapsamında 391 arastırmacının 581 milyon Avro ile fonlanması beklenmektedir.

Doktorasını 01.01.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında almış genç araştırmacılar bu çağrıya başvurabilecektir. Sosyal bilimler dâhil tüm araştırma konularından başvurular alınmaktadır. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri, bilimsel mükemmeliyete göre değerlendirilmektedir. 

Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 1.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 2 Milyon Avro’ya kadar da çıkabilmektedir.

2018 Çalışma Programı’nda belirtilen yeniden başvurma kurallarına göre, ERC-2017 kodlu çağrılarda ilk aşamada B veya C notu alan araştırmacılar ve ERC-2016 kodlu çağrılarda ilk aşamada C puan almış araştırmacılar ERC-2018-StG çağrısına başvuru yapamazlar.

Daha detaylı bilgi için:

https://erc.europa.eu/node/1343

ERC-2018-SyG Çağrısı:

14 Kasım 2017 tarihinde kapanacak olan ERC-2018-SyG çağrısı kapsamında 30 projenin 250 milyon Avro ile fonlanması beklenmektedir.

Synergy Grant ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanmaktadır. Sosyal bilimler dâhil tüm araştırma konularından başvurular alınmaktadır. Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacılardan, tamamlayıcı vasıflarını, aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir.

Projelerin süresi maksimum 6 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 10 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 14 Milyon Avro’ya kadar çıkabilmektedir.

ERC-2018-SyG çağrısına başvuru yapıp ilk aşamadan C puanı almış bir projeyi sunan araştırmacılar 2019 yılında StG, CoG ve AdG dahil olmak üzere hiçbir ERC çağrısına, 2020 yılında ise SyG çağrısına başvuru yapamayacaklardır. Bunun dışında ERC-2018-SyG çağrısına başvuru yapıp ilk ya da ikinci aşamadan B puanı almış bir projeyi sunan araştırmacılar 2019 yılında SyG çağrısına başvuru yapamayacaklardır.

Daha detaylı bilgi için:

https://erc.europa.eu/node/2289

ERC 2018 Çalışma Programı için:

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC-Work-Programme-2018.pdf

Araştırmacılarımız, Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potansiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı’ndan (EBAG)faydalanabileceklerdir.

EBAG Programına ilişkin daha detaylı bilgi için:

https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/erc-bas-arastirmaci-gelistirme-programi